Ημέρα: 1 Ιουνίου 2021

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ Π/Υ 350 ΕΚΑΤ. € ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΕΦΑΛΙΑΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων τοποθετείται εντός του Ιουνίου και αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.