Ημέρα: 24 Ιουνίου 2021

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Π/Υ 3.032.548,00€ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ SEREXPO ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Πρόκειται για μία τεράστια επιτυχία, την οποία ο κος Χρήστος Μέγκλας αφήνει ως παρακαταθήκη στην επόμενη Διοίκηση, καθώς μετά από πολυετή προσωπικό του αγώνα παραχωρήθηκε το πρώην Στρατόπεδο Κολοκοτρώνη στο Επιμελητήριο Σερρών και εντός μόλις τριών (3) μηνών από την παραχώρησή του, κατέστη δυνατή, κατόπιν συντονισμένων προσπαθειών και συνεργασίας με τη Διαχειριστική Αρχή, η εξασφάλιση χρηματοδότησης μέσα από την ένταξη του ανωτέρω έργου.