Ημέρα: 12 Μαΐου 2022

Αποστολή Διοίκησης Επιμελητηρίου Σερρών στις Βρυξέλλες – Επίσκεψη και Συμμετοχή σε Εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος, Αθανάσιος Μαλλιαράς, ο Β´ Αντιπρόεδρος, Βασίλης Καλαιτζιδης, ο Οικονομικός Επόπτης, Θωμάς Τενεκετζής, και