21η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ “KAVALAEXPO 2013” – 27 Σεπτεμβρίου έως 02 Οκτωβρίου 2013

Επισυνάπτεται ενημερωτικό υλικό σχετικά με τη Διεθνή Έκθεση KAVALAEXPO 2013 που θα λάβει χώρα στην Νέα Κάρβαλη από 27 Σεπτεμβρίου έως 02 Οκτωβρίου 2013.

Περισσότερες πληροροφίες:

http://www.kavalaexpo.gr