4η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Σερραϊκή Γη» και Τεχνική Σύσκεψη Στελεχών

Την Τετάρτη 19/02/2014 και ώρα 11:30 πραγματοποιήθηκε  στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών η 4η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου  της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Σερραϊκή Γη» και Τεχνική Σύσκεψη Στελεχών στο πλαίσιο της Πράξης «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ».
Στο διοικητικό Συμβούλιο παρευρέθησαν εκπρόσωποι του ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που είναι συντονιστές της σύμπραξης , του Επιμελητηρίου Σερρών και των Δήμων Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμ. Παππά, Σιντικής και  Ηράκλειας, του Μεσογειακού Συμβουλευτικού  Συστήματος ΚΕΚ ΑΕ, του ΚΕΚ  Στάθης Πανταζής Μ.ΕΠΕ, , της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών σωματίων Σερρών όπου συζητήθηκε η πορεία του έργου για τους 100 ωφελούμενους τις δράσεις που θα ακολουθήσουν , και τα προγράμματα επιδότησης που ενδιαφέρουν τους ίδιους και τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο σχέδιο.

ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΕΚ ΠΚΜ