5η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Κοινωνικός Στρυμόνας» και Τεχνική Σύσκεψη Στελεχών

Την Τετάρτη 19/02/2014 και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε  στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών η 5η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου  της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Κοινωνικός Στρυμόνας» και Τεχνική Σύσκεψη Στελεχών στο πλαίσιο της  Δράσης 3: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες της Κατηγορίας Παρεμβάσεων 1: Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού,  του θεματικού άξονα προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».
Στο διοικητικό Συμβούλιο παρευρέθησαν εκπρόσωποι του ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που είναι συντονιστές της σύμπραξης , του Επιμελητηρίου Σερρών και των Δήμων Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμ. Παππά, Σιντικής και  Ηράκλειας, του Μεσογειακού Συμβουλευτικού  Συστήματος ΚΕΚ ΑΕ, του ΚΕΚ  Στάθης Πανταζής Μ.ΕΠΕ, , της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών σωματίων Σερρών όπου συζητήθηκε η πορεία του έργου για τους 100 ωφελούμενους τις δράσεις που θα ακολουθήσουν , και τα προγράμματα επιδότησης που ενδιαφέρουν τους ίδιους και τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο σχέδιο.
ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΕΚ ΠΚΜ