Ανάρτηση στους Πίνακες Ανακοινώσεων περίληψης διενέργειας του υπ’ αριθμ. Σ.10/2016 Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για την προμήθεια ειδών «Απορρυπαντικά» για τις ανάγκες του

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο