ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σερρών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 73 του Ν. 4497/2017 που δημοσιεύθηκε την 13η-11ου-2017 (ΦΕΚ Α΄/171) άλλαξε -εκ νέου- ο τρόπος σταυροδοσίας των υποψηφίων των Συνδυασμών, στις εκλογές των Επιμελητηρίων, έτους 2017.

Η παραπάνω διάταξη αναφέρει: «Οι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν μέχρι τρεις (3) υποψηφίους του οικείου Τμήματος. Ψηφοδέλτιο Συνδυασμού με περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τους ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόμενους είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Ψηφοδέλτιο χωρίς κανένα σταυρό προτίμησης προσμετράται υπέρ του Συνδυασμού.»

 

Σέρρες 23 Νοεμβρίου 2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΖΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ