Ημέρα: 24 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σερρών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 73 του Ν. 4497/2017 που δημοσιεύθηκε την 13η-11ου-2017 (ΦΕΚ Α΄/171) άλλαξε -εκ νέου- ο τρόπος σταυροδοσίας των υποψηφίων των Συνδυασμών, στις εκλογές των Επιμελητηρίων, έτους 2017.
Η παραπάνω διάταξη αναφέρει: «Οι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν μέχρι τρεις (3) υποψηφίους του οικείου Τμήματος. Ψηφοδέλτιο Συνδυασμού με περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τους ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόμενους είναι…..