ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ SUMMER SCHOOL

Σέρρες 20/06/2012
Αρ. Πρωτ. 7135

Το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Σερρών, είναι εταίρος του έργου «Greek-Bulgarian network for education and training in entrepreneurship:Models, programes and virtual enterprise infrastructures» με ακρωνύμιο «ENTRE+GB
». Το έργο εντάσσεται στην κοινοτική πρωτοβουλία του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013. Οι εταίροι του έργου, εκτός του Επιμελητηρίου Σερρών, είναι το ΤΕΙ Σερρών ως Επικεφαλής Εταίρος, το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο Βουλγαρίας, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Business Incubator-Gotse Delchev, Entrepreneurship Promotion Centre.
Σκοπός του έργου είναι να επιτευχθεί η εποικοδομητική συνεργασία και η ανάπτυξη δομημένων και μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των επιχειρηματικών οργανώσεων, με σκοπό την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ της επιστήμης, της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας για την καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων της επιχειρηματικότητας για την περιφερειακή και διασυνοριακή ανάπτυξη.
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών για 3 εξωτερικούς συνεργάτες για την υποστήριξη του φορέα στην υλοποίηση του ανωτέρω έργου στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας 6 – Πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον τομέα της επιχειρηματικότητας, Παραδοτέο 6.5 – Summer School που θα πραγματοποιηθεί στο Blagoevgrand της Βουλγαρίας από τις 15 έως και τις 21 Ιουλίου 2012, στο οποίο το Επιμελητήριο θα συμβάλει με την παροχή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως τις 26/06/2012 για την ένταξή τους στο μητρώο Εξωτερικών Συνεργατών του Επιμελητήριου Σερρών στα γραφεία του Επιμελητηρίου, Π. Κωστοπούλου 2, (1ος όροφος Επιμελητηριακού Μεγάρου), 62100, Σέρρες, στην κα. Τσιαρέα Ελίζα τηλ: 2321099726.

Καταθέτοντας φάκελο με τα προσόντα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ήτοι  :

1.    Έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε.,  
2.    Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ,
3.    Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας ή σε προηγούμενα έργα στα πλαίσια της Κ.Π. INTERREG IIIA,
4.    Να είναι αποδεδειγμένα γνώστες σε άριστο επίπεδο της αγγλικής γλώσσας.
5.    Να έχουν αποδεδειγμένα γνώση χειρισμού Η/Υ.
6.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Ο ανάδοχος στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης θα πρέπει να ορίσει το θέμα της παρουσίασης, να καταρτίσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας δύο ημερών  16/07/2012 και 19/07/2012 και να το αποστείλει άμεσα στον επικεφαλής εταίρο της συγκεκριμένης δράσης που είναι το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας προκειμένου να οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα της συγκεκριμένης δράσης.

 ΑΡ. ΔΡΑΣΗΣ   ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΟΣΤΟΣ
 6.5  Summer School Παροχή εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων
3 Εξωτερικοί Συνεργάτες x 0.5 μήνα
x 2.200,00€ = 3.300,00€
 3.300,00€
       3.300,00€

Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ 23%.

Ο Πρόεδρος

Μέγκλας Χρήστος