ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σέρρες 4/4/2012
Αρ. Πρωτ. 4718

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Σερρών, είναι επικεφαλής εταίρος του έργου «Δημιουργία δικτύου για την υποστήριξη της εργασιακής κινητικότητας και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού» με ακρωνύμιο «Learning Community». Το έργο εντάσσεται στην κοινοτική πρωτοβουλία του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013. Οι εταίροι του έργου, εκτός του Επιμελητηρίου Σερρών, είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, η Association of entrepreneurs Gotse Delchev Region, η Alliance of the producers of ecological energy – South και ο Δήμος του Garmen.
Το έργο στοχεύει στη βελτίωση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της διασυνοριακής περιοχής, την αύξηση του ειδικευμένου προσωπικού, την ανάπτυξη συνεργασίας σε θέματα συνεχούς εκπαίδευσης, την υποστήριξη της κινητικότητας και την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην εργασία.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού, το Επιμελητήριο Σερρών θα αναβαθμίσει τη σχολή στελεχών επιχειρήσεων που διαθέτει, θα δημιουργήσει το web site της σχολής, θα αναπτύξει ένα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης καθώς και εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για εξ αποστάσεως μάθηση, ένα σύστημα τηλεδιάσκεψης για τη διασύνδεση της λειτουργίας της σχολής με την αντίστοιχη που θα δημιουργηθεί στο Gotse Delchev και ένα εργαλείο συμβουλευτικής υποστήριξης για την ανάλυση των υφιστάμενων δεξιοτήτων των εργαζομένων και την διερεύνηση του κατάλληλου επαγγελματικού μονοπατιού τους. Επίσης, θα οργανώσει τέσσερα προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους εμπορικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων, καθώς και μια εκπαιδευτική επίσκεψη στο Gotse Delchev της Βουλγαρίας.
Τέλος, θα διοργανωθούν συναντήσεις παρακολούθησης, ημερίδες πληροφόρησης για την λειτουργία της web εφαρμογής και της πλατφόρμας ανοικτής μάθησης, ημερίδες διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου και άλλες δράσεις δημοσιότητας στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία.
Στο πλαίσιο των δράσεών του το Επιμελητήριο Σερρών πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση των παρακάτω ενεργειών:

Εκτιμώμενη Ημερομηνία
Ανάθεσης
Εκτιμώμενο Κόστος
ανά προμήθεια
Είδος Προμήθειας
31/05/2012 150,00 Κέτερινγκ για 1 συνάντηση παρακολούθησης
31/05/2012 1.200,00 Διερμηνεία για 3 ημέρες (1 συνάντηση και 2 ημερίδες)
24/04/2012 4.200,00 Μεταφράσεις σε αγγλικά οδηγών ποιότητας και δημοσιότητας & σε αγγλικά και Βουλγαρικά των πρακτικών συναντήσεων & ημερίδων
24/04/2012 7.757,50 Ανάπτυξη τρίγλωσσου υλικού δημοσιότητας και προβολής (6000 φυλλάδια, 3500 αφίσες, 2 μπάνερ) & υλικού δημοσιότητας & δελτίων τύπου για την ημερίδα διάδοσης
03/09/2012 3.200,00 Αίθουσα με εξοπλισμό & κέτερινγκ για τις δύο ημερίδες
03/09/2012 13.585,00 Ταξίδι με μια διανυκτέρευση στο Gotse Delchev της Βουλγαρίας 3, 2 και 3 ατόμων &
εκπαιδευτική επίσκεψη 20 ατόμων στο Gotse Delchev για τρεις ημέρες

 

Οι παραπάνω αναθέσεις θα αναρτηθούν σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας στον διαδικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου Σερρών
http://www.serreschamber.gr/seres/shared/index.jsp?context=101
και στην Διαύγεια.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, έως 5 ημέρες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία ανάθεσης, για την ένταξή τους στο μητρώο προμηθευτών του Επιμελητήριου Σερρών στα γραφεία του Επιμελητηρίου, Π. Κωστοπούλου 2, (1ος όροφος Επιμελητηριακού Μεγάρου), 62100, Σέρρες, στην κα. Τσιαρέα Ελίζα τηλ: 2321099726.

O Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας