ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Συνεδρίασε την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών. Έγιναν ενημερώσεις  και πάρθηκαν οι εξής αποφάσεις:

•    Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – πΓΔΜ» στο έργο «Διασυνοριακή Οικονομική Ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης Σύγχρονων Χρηματοδοτικών Εργαλείων για τις ΠΜΕ/ΜΜΕ με το ακρωνύμιο “FINANCE4MSMEs”.
•    Παρουσιάστηκε ο Ισολογισμός έτους 2012 της ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. και εγκρίθηκε επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της.
•    Αναλύθηκαν οι βασικότεροι λόγοι διαφωνίας του Επιμελητηρίου με το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές καθ’ όλο το έτος.
•    Ενημερώθηκε το Δ.Σ. για την πορεία των σεμιναρίων του ΕΦΕΤ.
•    Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην 78η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
•    Ενημερώθηκε το Δ.Σ. για την εκδήλωση απολογισμού του ΕΡΜΗ 1ου  ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟΥ FORUM.