ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΤΕΤΑΡΤΗ 28.05.2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 5/2014
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014

Συνεδρίασε την Τετάρτη 28 Μαΐου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών.
Έγιναν ενημερώσεις  και πάρθηκαν αποφάσεις:
•    Εγκρίθηκε ο Απολογισμός έτους 2013 του Επιμελητηρίου.
•    Εγκρίθηκε το κατασκηνωτικό πρόγραμμα Επιμελητηρίου Σερρών για το έτος 2014.
•    Εγκρίθηκε η δυνατότητα συμμετοχής του Επιμελητηρίου Σερρών στις παρακάτω Εκθέσεις:
–    2η Εμπορική – Τουριστική – Πολιτιστική Έκθεση / Φεστιβάλ, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 23 Ιουνίου 2014 στη μαρίνα Μυτιλήνης
–    16η Διεθνή Έκθεση Αλεξανδρούπολης “ALEXPO 2014”, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 24 Ιουνίου 2014 στο λιμένα Αλεξανδρούπολης
–    “ECO FESTIVAL”  που διοργανώνει ο Δήμος Σερρών και θα πραγματοποιηθεί στο πρώην στρατόπεδο Παπαλουκά από 3 έως 5 Ιουνίου 2014
•    Εξουσιοδοτήθηκε η Διοικητική Επιτροπή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη ενός (ή δύο) εισπράκτορα για την ανάθεση της είσπραξης των συνδρομών των μελών του Επιμελητηρίου.
•    Ορίστηκαν εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Σερρών στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού του Δήμου Σερρών, οι παρακάτω ως εξής:
–    Παπουτσής Ιωάννης, Τακτικό Μέλος
–    Μετσιμενίδης Στυλιανός, Αναπληρωματικό μέλος
•    Έγινε ενημέρωση στο Σώμα για την επιχειρηματική εκπαίδευση των μελών του Επιμελητηρίου, η οποία θα πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα.
•    Συζητήθηκε η δυνατότητα επαναλειτουργίας των κατασκηνώσεων του ΠΙΚΠΑ από το Δήμο Σερρών, με σκοπό να φιλοξενηθούν παιδιά των επαγγελματιών του Ν. Σερρών.