Δήμος Βισαλτίας-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επισυναπτόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό πρωτοκόλλου 14666/27-8-2015 που αφορά την ηλεκτρονική διαπραγμάτευση των Καυσίμων του Δήμου Βισαλτίας και των Νομικών του Προσώπων στις ΔΕ Αχινού και Τραγίλου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 8/9/2015.

Σχετικά Αρχεία: