Διακήρυξη διαγωνισμού για την ασφάλιση του τριώροφου κτιρίου του Επιμελητηρίου

Το Επιμελητήριο Σερρών προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ασφάλιση του τριώροφου κτιρίου του διάρκειας ενός έτους ως εξής :

Πυρός Κτιρίου            600.000,00€
Πυρός Περιεχ/νου       300.000,00€
Κλοπή Περιεχ/νου       300.000,00€
Γεν. Αστ. Ευθύνης       300.000,00€
Σεισμού                     600.000,00€
                     ——————–
Σύνολο                2.100.000,00€

Η αστική ευθύνη υπέρ τρίτων να συμπεριλαμβάνει την ευθύνη εντός και εκτός του κτιρίου.
Η ασφάλιση του κτιρίου αναφέρεται στο τριώροφο κτίριο και το ισόγειο που βρίσκεται στην οδό Π. Κωστοπούλου 2, Σέρρες, η δε κλοπή στα ευρισκόμενα αντικείμενα του 1ου ορόφου.
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 14:00.
Η τελική κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης σε μια τοπική εφημερίδα θα βαρύνουν το μειοδότη του διαγωνισμού.

Σημείωση : Έτος κατασκευής κτιρίου Επιμελητηρίου 1962.
1.000τ.μ.(τριώροφο κτίριο συμπεριλαμβανομένου και του ισογείου)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ