Ημέρα: 15 Ιανουαρίου 2015

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Συνημμένα ενημερωτικό δελτίο του Γραφείου μας για τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία. Το ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται επίσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ελληνικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στη Βουλγαρία και στους επαγγελματικούς και επιμελητηριακούς φορείς στην Ελλάδα για χρήση των μελών τους……

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ασφάλιση του τριώροφου κτιρίου του Επιμελητηρίου

Το Επιμελητήριο Σερρών προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ασφάλιση του τριώροφου κτιρίου του διάρκειας ενός έτους ως εξής :Πυρός Κτιρίου            600.000,00€Πυρός Περιεχ/νου       300.000,00€Κλοπή Περιεχ/νου       300.000,00€Γεν. Αστ. Ευθύνης       300.000,00€Σεισμού                     600.000,00€                     ——————–Σύνολο                2.100.000,00€Η αστική ευθύνη υπέρ τρίτων να συμπεριλαμβάνει την ευθύνη εντός και εκτός του κτιρίου.Η ασφάλιση του…..