ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 5, 6 & 7 Της Πράξης : «Παρεμβάσεις αποκατάστασης, ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του Επιχειρηματικού Κέντρου SEREXPO του Επιμελητηρίου Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5094705

ΑΔΑΜ – 2023_final_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ_ΥΠ_5_6_7_final_signed

ΑΔΑΜ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_final_signed

YΠ_5_espd-request-v2

ΥΠ_6_espd-request-v2

ΥΠ_7_espd-request-v2