ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τεύχος Διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με θέμα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ LEADER – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ –ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ –ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ –ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΛΠ.

Σχετικά Αρχεία: