ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 5 & 7 Της Πράξης : «Παρεμβάσεις αποκατάστασης, ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του Επιχειρηματικού Κέντρου SEREXPO του Επιμελητηρίου Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5094705

ΥΠ_7_espd-request-v2

YΠ_5_espd-request-v2 signed_

ΑΔΑΜ – 2023_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ_ΥΠ_5_7

ΑΔΑ – ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ