Διενέργεια Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού, με Ενσφράγιστες Προσφορές για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης(catering) 600 Προσφύγων-Μεταναστών που θα στεγαστούν στο βιομηχανικό χώρο περιοχής Σίνδου της εταιρείας FRAKAROR του Δήμου Δέλτα

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο