ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών  στο πλαίσιο του έργου
«ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» – «Ανάπτυξη Δικτύου για την Υποστήριξη της
Κινητικότητας και της Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο
του Προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΔΑΦΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ» – «ΕΛΛ?ΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ
2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΙ ΤΗ
ΔΙΟΡΓ?ΝΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΎΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΊΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΎΜΕΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ.

Κάθε ενδιαφερόμενος, εργαζόμενος ή αυτοαπασχολούμενος εμπορικών και
μεταποιητικών επιχειρήσεων μπορεί να απευθύνεται για λεπτομέρειες
σχετικά με τα προγράμματα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο
Επιμελητήριο Σερρών, Π. Κωστοπούλου 2, (γραφείο πληροφόρησης β’
όροφος), Σέρρες, ή να επικοινωνούν στο τηλ. 23210 99724. Επίσης
πληροφορίες για τα προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούνε και
στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΣ www.serreschamber.gr[1]

ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΤΩΝ ΑΙΤΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ
ΈΩΣ ΤΗ _ΔΕΥΤΈΡΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2012.

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ