ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 26 δις ευρώ

Διαβάστε αναλυτικά τα ποσά ανά περιφέρεια, ανά τομείς και ανά κατηγορίες στην παρουσίαση και στους σχετικούς πίνακες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας