Ημέρα: 8 Ιουνίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ WIDER ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 19:30 , 3ος ΟΡΟΦΟΣ

Στην εκδήλωση στελέχη του Ε.Β.Ε.Θ. θα αναφερθούν στους στόχους του έργου που είναι να βελτιωθεί η τοποθέτηση νέων προϊόντων των Πολύ Μικρών και ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων της Μεσογείου σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας της οικολογικά έξυπνης κατοικίας για την ενεργή και ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων και στα κουπόνια καινοτομίας ύψους 5.000-10.000 €

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 26 δις ευρώ

Διαβάστε αναλυτικά τα ποσά ανά περιφέρεια, ανά τομείς και ανά κατηγορίες στην παρουσίαση και στους σχετικούς πίνακες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας