Ενημέρωση για διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού

Η Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2016». Η σχετική προκήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.damt.gov.gr και συγκεκριμένα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.damt.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=764:20160408&catid=2:diagon&Itemid=23