Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με την ιαπωνική αγορά οίνων

H αγορά οίνου στην Ιαπωνία
1.Ο ιαπωνικός αμπελώνας
Παρά το γεγονός ότι η Ιαπωνία είναι χώρα μεγάλης κατανάλωσης οίνου, παραμένει μέρος όπου η αμπελουργία δεν δύναται να αναπτυχθεί επαρκώς. Το έδαφος, η σύνθεση του χώματος και κυρίως οι κλιματολογικές συνθήκες  καθιστούν την καλλιέργεια των σταφυλιών πολύ δύσκολη. Αποτρεπτικοί παράγοντες για την καλλιέργεια αμπέλου είναι η οξύτητα του εδάφους καθώς και τα υψηλά επίπεδα βροχόπτωσης και υγρασίας.
Ως εκ τούτου, ο ιαπωνικός οίνος παράγεται σε ορισμένες μόνο περιοχές όπως το Yamanashi και προορίζεται ως επί το πλείστον για εγχώρια χρήση.
Μεταξύ των ετών 2012-2013, οι εισαγόμενοι οίνοι αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο στο 67% της συνολικής κατανάλωσης, ενώ οι εγχώριοι οίνοι αντιστοιχούσαν στο 33%.

2.Τάσεις κατανάλωσης οίνου στην Ιαπωνία
Η μεγάλη αλλαγή στην αύξηση κατανάλωσης οίνου στην Ιαπωνία (wine boom) έλαβε χώρα στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ένεκα της εντατικής προώθησής του από διάσημους εδώ  sommeliers. Η κύρια ζήτηση αφορούσε τον κόκκινο οίνο, όμως και οι πωλήσεις άσπρου οίνου άρχισαν να σημειώνουν επίσης ανοδική τάση. Μετά το 1997 η σχετική κατανάλωση άρχισε να μειώνεται και μόνο μετά το 2010 παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη σχετική αύξηση της δημοτικότητάς του. Αυτή η σημαντική αλλαγή αποδίδεται στον κατακλυσμό της αγοράς από φθηνό και ποιοτικό οίνο.

Για να δείτε όλη το σημείωμα κάντε κλικ εδώ και κατεβάστε το στον υπολογιστή σας

Σχετικά Αρχεία: