ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚΟ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΩΝΑ

Επίσκεψη στο μπλόκο των  Αγροτών του Λευκώνα πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Μέγκλας, ο Α’ Αντιπρόεδρος κος  Γιαννάκης, ο Γενικός Γραμματέας κος Κύρπιτσας και ο πρόεδρος του Εμπορικού Τμήματος του Ε.Β.Ε.Σ. κος Πασχάλης.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η στήριξη στον αγώνα των αγροτών και η ενημέρωση τους για τις ενέργειες που κάνει το Επιμελητήριο Σερρών για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα του Νομού, ανακοινώνοντας τις τρέχουσες τιμές των αγροτικών προϊόντων, προωθώντας αιτήματα για επιχορηγήσεις μέσω Ε.Σ.Π.Α. για την κατασκευή αρδευτικών δικτύων και τις προσπάθειες που γίνονται για την παραχώρηση των κτιρίων του Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε. για την δημιουργία Δημοπρατηρίου Αγροτικών Προϊόντων ενώ συζητήθηκαν και τρόποι μείωσης του κόστους παραγωγής με άμεση χρήση των Γεωθερμικών Πεδίων.
Συμφωνήθηκε επίσης η κόσμια συμπεριφορά των απεργών αγροτών και η υποστήριξη αυτών σε μικροπροβλήματά τους.
Το Εμπορικό Επιμελητήριο Σερρών δίνει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα ευελπιστώντας, πως με τη στήριξη της πολιτείας και άμεσες αλλαγές, μπορεί να βοηθήσει τον Νομό που είναι στην τελευταία θέση του δείκτη παραγώμενου κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη Ελλάδα