ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗ Η ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ

Με την ολοκλήρωση της προθεσμίας, την 7η Οκτωβρίου 2016, για την υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής στο Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού, με ιδιαίτερη χαρά ενημερώνουμε ότι κατατέθηκαν στο αρμόδιο Τμήμα Ανωτέρω Σχολών & Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού πάνω από διακόσιες (200) Αιτήσεις Υποψηφίων Ξεναγών. 

Το ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί είναι ιδιαιτέρως έντονο, και σχεδόν πρωτόγνωρο, σύμφωνα με πληροφορίες, γεγονός που αποφέρει στη Διοίκηση του Επιμελητηρίου Σερρών μεγάλη ικανοποίηση, καθώς προμηνύει ότι το εν λόγω Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης θα λάβει με βεβαιότητα χώρα στις Σέρρες, και ειδικότερα στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηριακού Μεγάρου.   

Ήδη το Επιμελητήριο Σερρών προετοιμάζεται να υποδεχθεί στις δομές του τους σαράντα (40) τελικούς επιλεγέντες στο Πρόγραμμα Κατάρτισης, το οποίο, εκτός των θεωρητικών εισηγήσεων, περιλαμβάνει επισκέψεις, εκπαιδευτικές ξεναγήσεις και πρακτική, σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και τουριστικούς προορισμούς εντός και εκτός Νομού Σερρών. 

 

Αρμόδια Αρχή για την αξιολόγηση και τελική κατάταξη είναι η Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (Υπ. Τουρισμού). 

Η ανακοίνωση των μορίων βαθμολόγησης των υποψηφίων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (π. Υπουργείο Τουρισμού) www.mintour.edu.gr. 

Δικαίωμα Ένστασης έχουν οι υποψήφιοι, η οποία και υποβάλλεται εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των μορίων. Η εκδίκαση των Ενστάσεων γίνεται από τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

Η τελική κατάταξη επικυρώνεται με απόφαση του Αν. Γ.Γραμματέα Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (π. Υπουργείο Τουρισμού) www.mintour.edu.gr και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Το χρονικό διάστημα εγγραφών καθώς και το ύψος και ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων καθορίζεται στην ίδια Απόφαση. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγγραφής, οι θέσεις των επιλεγέντων αυτών καλύπτονται από τους επιλαχόντες, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης μορίων. 

 

Τόπος Διεξαγωγής: Επιμελητηριακό Μέγαρο Σερρών, Π. Κωστοπούλου 2, ΤΚ 62132 

Χρόνος Διεξαγωγής: από την 14η Νοεμβρίου 2016 έως και την 25η Ιανουαρίου 2017 (14.11.2016 έως 25.01.2017).

Επιστημονικά Υπεύθυνη: κα Ελένη Γαβρά, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

 

Περαιτέρω Πληροφορίες: 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κος Γ. Χατζηγεωργίου, 2310- 891.676 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://afroditi.uom.gr/seminars/

Επιμελητήριο Σερρών, κα Α. Ελευθεριάδου, 23210 99744, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.serreschamber.gr/seres/shared/index.jsp?context=101