ΜΕΓΑΛΗ Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΜΕΓΑΛΗ Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΔ ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (ΣΕΡΡΕΣ, ΒΙ.ΠΕ., ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ, ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ)

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 12/1/2011

Μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης για το πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του ΕΠΑΝ ΙΙ, πραγματοποιήθηκε από το Επιμελητήριο Σερρών και από τον εταίρο του ΕΦΔ του ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΦΕΠΑΕ, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

Μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης για το πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του ΕΠΑΝ ΙΙ, πραγματοποιήθηκε από το Επιμελητήριο Σερρών και από τον εταίρο του ΕΦΔ του ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΦΕΠΑΕ, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

Συγκεκριμένα ύστερα από την πρώτη κεντρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για το εν λόγω Πρόγραμμα τον Αύγουστο, ακολούθησαν άλλες τρεις εκδηλώσεις ενημέρωσης το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, ύστερα και από την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, την αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης στο 45% (από το 35%), τη μείωση του ελάχιστου ύψους επένδυσης στις 30.000 € και άλλες αλλαγές στον οδηγό του Προγράμματος.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (16.11.2010) – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Μάλιστα, η Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2010, ήταν αφιερωμένη από το Επιμελητήριο και το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στην ενημέρωση των Σερραίων επιχειρηματιών, πραγματοποιήθηκαν σεμιναριακού τύπου ενημερώσεις με τον καθένα από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές στα γραφεία του Επιμελητηρίου, έγινε εκτενής ενημέρωση για το Πρόγραμμα στους επενδυτές της ΒΙ.ΠΕ, όπου παραχωρήθηκε και Συνέντευξη Τύπου από τον υπεύθυνο δημοσιότητας του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, κ. Ιωάννη Τσιτσόπουλο, και το βράδυ της ίδια ημέρας πραγματοποιήθηκε κεντρική ενημερωτική εκδήλωση στο Σιδηρόκαστρο για τους επιχειρηματίες της περιοχής σε συνεργασία με την τοπική Ομοσπονδία ΕΒΕ και τον Όμιλο Ανάπτυξης Σιντικής.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ (1.12.2010)

Η ενημερωτική εκδήλωση επαναλήφθηκε και στην Ηράκλεια την 1η Δεκεμβρίου 2010 σε συνεργασία με την Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας, όπου οι επιχειρηματίες της περιοχής άκουσαν με ενδιαφέρον την ενημέρωση από το στέλεχος του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, κ. Χρήστο Σαρίκενα.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ (8.12.2010)

Η ενημερωτική «εκστρατεία» ολοκληρώθηκε στην Αλιστράτη σε συνεργασία με την τοπική Ένωση Επαγγελματιών και την ενημέρωση έκανε επίσης, ο κ. Χρήστος Σαρίκενας, ειδικό στέλεχος του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

Η πληροφόρηση των επιχειρηματιών που προτίθενται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται καθόλο το διάστημα προκήρυξής του, από το Γραφείο Πληροφόρησης Επενδυτών του Επιμελητηρίου Σερρών (τηλ: 2321099732, αρμόδια Θωμαή Μπόζιου) και για ακόμα πιο ειδικά θέματα, από τα στελέχη του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (τηλ: 2310480000). ]

Η καταληκτική ημερομηνία της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής μετά τη νεα παράταση είναι η 12η Ιανουαρίου 2011 ώρα 14:00 και ο φυσικός φάκελος υποβολής κατατίθεται στο Επιμελητήριο Σερρών εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών μετά την ηλεκτρονική υποβολή. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις,  και υφιστάμενες και νέες και υπό σύσταση,  οι οποίες προτίθενται είτε να εκσυγχρονιστούν (εξοπλισμό, διαμόρφωση χώρου, κ.λ.π.) είτε να πραγματοποιήσουν νέα επένδυση στον τομέα της μεταποίησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα με την ενημέρωση για τη «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», τα μέλη του Επιμελητηρίου της περιφέρειας, ενημερώνονταν για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ από στελέχη του Οργανισμού στις Σέρρες, για το τοπικό πρόγραμμα LEADER από στελέχη της ΑΝΕΣΕΡ, καθώς και για τη νέα υπηρεσία του Επιμελητηρίου προς τα μέλη του «Συνήγορος του Επιχειρηματία» (www.epimelima.gr)