Παρουσίαση του έργου: Μαθησιακή Κοινότητα

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη δικτύου για την υποστήριξη της κινητικότητας και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού» – «Μαθησιακή Κοινότητα» του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» – «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα:

«Παρουσίαση του έργου: Μαθησιακή Κοινότητα»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012 και με ώρα έναρξης 19.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Ερωδιός στο Λιθότοπο Σερρών