ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛHNIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ –ΤΕΛ ΑΒΙΒ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛHNIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ –ΤΕΛ ΑΒΙΒ
τηλ: +972-3-605.52.99*φαξ : +972-3-695.13.29
3 Daniel Frisch Str.,16th floor, 64731 Tel Aviv, Israel

Πληροφορίες: K. Κουρούμαλος, Γραμματέας Ο.Ε.Υ. Α’
Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, λίστα αιτημάτων συνεργασίας ισραηλινών εταιριών με αντίστοιχες ελληνικές προερχόμενη από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων του Ισραήλ και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Όπως προκύπτει και από το επισυναπτόμενο e-mail, τα μέλη σας μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2.Σε περίπτωση που υπάρξει επιχειρηματική συνεργασία των μελών σας με την ισραηλινή αγορά, είναι στην διακριτική τους ευχέρεια να ενημερώσουν και το Γραφείο μας.
 
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε σχετική βοήθεια, επεξήγηση ή πληροφορία.

Ο Επικεφαλής
Αλέξανδρος Αλεξιάδης
Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α’