ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ

Το Επιμελητήριο Σερρών πληροφορεί κάθε ενδιαφερόμενο (επιχείρηση μέλος του ή εργαζόμενο), ότι πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια μέσω του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης – Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ μικρών επιχειρήσεων 1-25 εργαζομένων) του Ο.Α.Ε.Δ..
Τα σεμινάρια θα είναι διάρκειας 40 ωρών, σε θέματα υποβοήθησης της επαγγελματικής δραστηριότητας των ενδιαφερομένων, όπως λειτουργία επιχείρησης, προώθηση προϊόντων, χρήση Η/Υ κ.λπ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τα παρακάτω συνεργαζόμενα με το Επιμελητήριο Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) όπου και θα δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως τις 25/02/2013 :

1)    ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ τηλ 23210 23640

2)    ΚΕΚ ΓΗ τηλ 23210 36081

3)    ΚΕΚ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ. ΕΠΕ τηλ. 23210 85788

4)    ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ  τηλ. 2321053453

5)    INV ΚΕΚ  τηλ. 2321064664

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας