Ημέρα: 14 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΦΕΠΑΕ – ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ1. ΓΕΝΙΚΑO Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», εφεξής ΕΦΕΠΑΕ, προγραμματίζει τον εμπλουτισμό του Μητρώο Αξιολογητών, το οποίο είχε συσταθεί και εγκριθεί με το υπ’ αριθ. πρωτ. 4156/ΕΦΕΠΑΕ/1024/10.6.2010 έγγραφο της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση του Μητρώου Αξιολογητών» για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝ ΙΙ και τις δράσεις Ανταγωνιστικότητας και Επιχει…..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ

Το Επιμελητήριο Σερρών πληροφορεί κάθε ενδιαφερόμενο (επιχείρηση μέλος του ή εργαζόμενο), ότι πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια μέσω του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης – Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ μικρών επιχειρήσεων 1-25 εργαζομένων) του Ο.Α.Ε.Δ..Τα σεμινάρια θα είναι διάρκειας 40 ωρών, σε θέματα υποβοήθησης της επαγγελματικής δραστηριότητας των ενδιαφερομένων, όπως λειτουργία επιχείρησης, προώθηση προϊόντων, χρήση Η/Υ κ.λπ.Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδια…..

ΔΤ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ- ΕΡΓΟ EMPLOCOMP

Στην Αίθουσα Γ. Χρηστίδης, του 3ου ορόφου του Επιμελητηρίουπραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, Ενημερωτική Ημερίδα, στο πλαίσιο της υλοποίησης  του πρώτου Επιχειρηματικού Εργαστηρίου  (workshop) του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας με ακρώνυμο «EMPLOCOMP», με σκοπό την πληροφόρηση των Σερραίων Επιχειρηματιών, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: – το 1ο Ελληνορωσικό Επιχειρηματικό Forum Ερμής (προοπτικές, δυνατότητες διείσδυσης στη Ρωσική Αγορά, όροι συμμετοχής κλπ). – το επι…..