ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ

Σέρρες 23 Μαΐου 2012
Αρ.  Πρωτ : 6204

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 31 Μαΐου 2012  και ώρα 21:00 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

1.    Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.
2.    Υποβολή προτάσεων στην 2η Πρόσκληση του Interreg «Ελλάδα – FYROM 2007 – 2013» σε δύο έργα (Με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και με το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ) (Εισηγ.: Θωμαή Μπόζιου)
3.    Ανακοίνωση στο Σώμα (έγκριση για το τελικό ύψος του προϋπολογισμού της πρότασης στο έργο Διοικητικής Μεταρρύθμισης από 320.000€ σε 520.000€) (Εισηγ.: Θωμαή Μπόζιου)
4.    Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του «Φορέα Διαχείρισης Λαϊλιά». (Εισηγ.: Γεώργιος Νυκτοπάτης)
5.    Αγωγή από το «Μουσικό Εργαστήρι» κατά του ΕΒΕΣ.
6.    Ενημέρωση στο Σώμα για τον έλεγχο από το ΣΔΟΕ.
7.    Έγκριση μετάβασης του Προέδρου στη Ρωσία για το Ελληνορωσικό Κέντρο «ΕΡΜΗΣ», από 13/05/2012 έως 19/05/2012. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο.
8.    Έγκριση κατασκηνωτικού προγράμματος του ΕΒΕΣ. (Εισηγ.: Δημήτριος Γιαννάκης)
9.    Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. στη Διοικητική Επιτροπή.
10.    Ενημέρωση στο Σώμα για το θέμα των Εκθέσεων. (Εισηγ.: Ιωάννης Κίρπιτσας)
11.    Ενημέρωση για τη συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. στις διάφορες Επιτροπές.
12.    Οικονομικά Θέματα.
13.    Επιχορηγήσεις.
14.    Ανακοινώσεις – Διάφορα.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας