ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ. προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 21:30 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα:

1. Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τις Διευθύνσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών για την διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τα σχολεία του Ν.  Σερρών.

2. Αποδοχή των εγκεκριμένων Έργων του Προγράμματος του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 και ορισμός υπευθύνου των έργων:

α) «Establishment of network for the support of the mobility and the development of human resources» με ακρωνύμιο «LEARNING COMMUNITY», και Επικεφαλής του έργου το Επιμελητήριο Σερρών

β) «Long life training as a tool for improvement of employability & competitiveness» με ακρωνύμιο « EMPLOCOMP», και  Επικεφαλής του έργου το Επιμελητήριο Μπλαγκόεβραντ

γ) «Greek – Bulgarian network for education and training in entrepreneurship: Models, programmes and virtual enterprise infrastructures» με ακρωνύμιο « ENTRE+GB», και  Επικεφαλής του έργου το Τ.Ε.Ι. Σερρών

δ) «Environmental actions for the promotion of alternative forms of tourism» με  ακρωνύμιο «EN-ACT»,  και  Επικεφαλής του έργου ο Δήμος Βισαλτίας

  • 3. Εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή ανανέωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής για το διάστημα από 01/10/2010 έως 30/09/2011.
  • 4. Εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών κανονικοποίησης βασικών στοιχείων μητρώου για μετάπτωση στο Γ.Ε.Μ.Η.
  • 5. Έγκριση συμμετοχής Επιμελητηρίου Σερρών στην μη κερδοσκοπική εταιρία «Agropolis».
  • 6. Έγκριση συμμετοχής Επιμελητηρίου Σερρών στην μη κερδοσκοπική εταιρία «Επιμελητηριακό Ινστιτούτο δια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης».
  • 7. Έγκριση συνεργασίας μεταξύ Επιμελητηρίου Σερρών και Χρυσού Οδηγού.
  • 8. Επιχορηγήσεις
  • 9. Ανακοινώσεις – Διάφορα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ