ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :ΣΕΡΡΕΣ 24/01/2019 ΑΡ. ΠΡΩΤ.233 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ – Σας προσκαλούμε την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 16:00 στην αίθουσα Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ 3ος Όροφος του Επιμελητηριακού Μεγάρου σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

ΣΕΡΡΕΣ 24/01/2019 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 233 ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 16:00 στην  αίθουσα  Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ  3ος Όροφος του Επιμελητηριακού Μεγάρου σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

1.    Κοπή βασιλόπιτας.
2.    Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.
3.    Συμμετοχή μελών Δ.Σ. στις διάφορες Επιτροπές.
4.    Έγκριση Ισολογισμού 2017.
5.    ΚΥΑ 79752/30-12-2014: Τέλη Τήρησης Μερίδας Γ.Ε.ΜΗ.
6.    Πρόγραμμα ΟΑΕΔ «2η Επιχειρηματική Ευκαιρία».
7.    Χορήγηση Μικροχρηματοδοτήσεων
8.    Εκθέσεις.
9.    Οικονομικά θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος Μέγκλας