ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “EXEPIRENCE EU” 

Στο πλαίσιο έναρξης υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου “Experience_EU” αναφορικά με την προώθηση-προβολή γεωργοδιατροφικών προϊόντων σε τρίτες χώρες, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ ΑΣ-ΠΚΜ, εταίρος της οποίας είναι και το Επιμελητήριο Σερρών, καλεί τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα που ενδιαφέρονται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους.


Το Experience_EU είναι συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα τριετούς διάρκειας το οποίο θα υλοποιήσει η ΑΣ-ΠΚΜ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Επιχειρήσεων Τροφίμων της Σλοβακίας (FOOD CHAMBER OF SLOVAKIA) και την Ομοσποδία Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών της Ισπανίας (SPANISH FOOD DRINK INDUSTRY FEDERATION).

Σκοπός του έργου αποτελεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της κατανάλωσης γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΠΚΜ, η βελτίωση της προβολής τους και η αύξηση του μεριδίου αγοράς τους.


Δηλώστε τη συμμετοχή σας εδώ


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Σερρών: Τ: 2321099744 | Ε: eves@eves.gr