ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΠΟΤΩΝ PRODEXPO 2013 Moscow, Russia ( 11-15/2/2013)

Η Διεθνής Έκθεση PRODEXPO  διοργανώνεται από 11-15 Φεβρουαρίου 2013 στις εγκαταστάσεις του Εκθεσιακού κέντρου ΖΑΟ ΕΧPOCENTR , στη Μόσχα.
Η Δ.Ε PRODEXPO  πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, προσελκύει σημαντικούς και εξειδικευμένους επισκέπτες και διοργανώνεται για 19η  συνεχή χρονιά.  

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:

Γαλακτοκομικά, φρούτα & λαχανικά κατεψυγμένα τρόφιμα, ελαιόλαδο, προϊόντα υγιεινής διατροφής, προϊόντα κρέατος και πουλερικών, ιχθυηρά,  αλκοολούχα ποτά, χυμοί, αναψυκτικά, τσάι, καφές, δημητριακά, snacks, τσιγάρα, καπνός, είδη ζαχαροπλαστικής, παγωτά, ζυμαρικά, είδη αρτοποιίας, κ.ά.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

●    Εκθεσιακή επιφάνεια: Πάνω από 46.500 τ.μ καθαρά εκθεσιακός  
●    Σύνολο χωρών που συμμετείχαν : 54   
●    Σύνολο εκθετών: πάνω από 2191
●    Σύνολο εμπορικών επισκεπτών:  52.800   

(*) ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος ανέρχεται σε 600 €   ανά  T.M .  + 374 €  για την  καταχώριση  του εκθέτη στον επίσημο κατάλογο της Έκθεσης.  
Τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται  με Φ.Π.Α. 23%.  

Το  κόστος περιλαμβάνει:
-ενοίκιο χώρου
-κατασκευή και βασικό εξοπλισμό stand
-αποστολή στην έκθεση και ασφάλιση των  εκθεμάτων(δεν περιλαμβάνεται η επιστροφή τους στην Ελλάδα)
-τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου .
-επιτόπια παρουσία υπαλλήλου του ΟΠΕ και αριθμού διερμηνέων / βοηθητικού προσωπικού, για το σύνολο των εκθετών.
-Παροχή στοιχείων για την αγορά

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει  να καταβάλουν  μαζί με την Αίτηση  συμμετοχής τους, ως προκαταβολή, τα παρακάτω :

1.    το 50 % του συνολικού κόστους συμμετοχής  του, ήτοι αιτούμενα  τ.μ Χ  560,00 €  Χ 50 %
2.    το ποσό των 410,00 € , που αφορά την καταχώριση στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης

Η καταβολή του οφειλόμενου ποσού μπορεί  να  γίνεται ως ακολούθως :

-Με μετρητά,  είτε στο λογιστήριο του ΟΠΕ καθημερινά (08.00΄ – 14.00΄) στην Αθήνα
-ή στα Γραφεία  ΟΠΕ Θεσσαλονίκης (τηλ.: 2310 51 00 46) ή
-με επιταγή μηνός  
-ή με κατάθεση:
•στην Εμπορική Τράπεζα, αριθμός λογαριασμού ΟΠΕ 054/84029998  
Σημειώνεται ότι  στο παραστατικό  της  Τραπέζης  θα   πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το όνομα της Έκθεσης  που αφορά, καθώς και η επωνυμία της επιχείρησης.
Παρακαλούμε  επίσης,  όπως διαβιβάσετε  αντίγραφο του σχετικού παραστατικού της Τράπεζας, στον ΟΠΕ στο fax Νο:210 99 82 411, υπόψη κου  Σγουράκη ή Κωνταντόπουλου.
Η εμπρόθεσμη καταβολή  από όλους τους εκθέτες  του ποσού  που  αντιστοιχεί  στην προκαταβολή  είναι απαραίτητη  προϋπόθεση  για την εξασφάλιση του χώρου και επιστρέφεται  σε περίπτωση ακύρωσης, μόνο εφόσον ο χώρος αυτός διατεθεί σε άλλη εταιρία.  
Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων  που τελικά, θα  παραχωρηθούν  στον εκθέτη .

Χ. Σγουράκης
Υποδιευθυντής

Σχετικά Αρχεία: