ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Το Επιμελητήριο Σερρών ενημερώνει τα μέλη του για την διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών του Δήμου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει :

1) Σύμφωνα με αριθμ πρωτ.3852/27.01.2010 πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια τόνερ – μελανιών έτους 2010 προϋπολογισμού 38.998,68 ευρώ με Φ.Π.Α.  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 10:00

Τόπος Διαγωνισμού: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Σερρών, (Μεραρχίας 1).

2) Σύμφωνα με αριθμ πρωτ.3491/26.01.2010 πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2010 προϋπολογισμού 8.116,28 ευρώ με Φ.Π.Α. με  κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα10:00

Τόπος Διαγωνισμού: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Σερρών, (Μεραρχίας 1).

3) Σύμφωνα με αριθμ πρωτ.3853/27.01.2010 πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού έτους 2010 προϋπολογισμού 26.049,10 ευρώ με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 10:00.

Τόπος Διαγωνισμού: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Σερρών, (Μεραρχίας 1).

Πληροφορίες για τα είδη που περιλαμβάνονται : Τμήμα Προμηθειών Δήμου Σερρών κ. Νεράντζη Τάνια τηλ. 2321083614 – 2321083610 και στο Επιμελητήριο Σερρών 2321064426