Πρόσκληση σε ΔΣ

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 19:30 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

1.    Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.
2.    Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις διάφορες Επιτροπές.
3.    Αποδοχή ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου του Επιμελητηρίου Σερρών – Αποφάσεις για τις απαραίτητες διαδικασίες έναρξης υλοποίησης του έργου.
4.    Α’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2015.
5.    Διοργάνωση τοπικού διαγωνισμού επιχειρηματικότητας με τίτλο «ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας.
6.    Επιχορηγήσεις – Οικονομικά θέματα.
7.    Ανακοινώσεις – Διάφορα.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας