Πρόσκληση σε ΔΣ

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 21:00 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:
1.    Κοπή Βασιλόπιτας 2015.
2.    Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.
3.    Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις διάφορες Επιτροπές.
4.    Υπουργική Απόφαση 78030/30.12.2014 (ΦΕΚ 3586/τ.Β΄/31.12.2014) περί καθορισμού ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων.
5.    Έγκριση συμμετοχής του Επιμελητηρίου Σερρών σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «Ενημέρωσης & Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων (Νωπών & Μεταποιημένων) της Κεντρικής Μακεδονίας». 
6.    Έγκριση συμμετοχής του Επιμελητηρίου Σερρών στον υπό σύσταση Οργανισμό Τουρισμού Ν. Σερρών.
7.    Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών σε Εκθέσεις.
8.    Επιχορηγήσεις – Οικονομικά θέματα.
9.    Ανακοινώσεις – Διάφορα.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας