«Σεμινάρια Γυναικών Επιχειρηματιών στην Πληροφορική και στη χρήση Η/Υ»

Το Επιμελητήριο Σερρών (Δίκτυο Γυναικών) σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ) και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) σχεδιάζουν και υλοποιούν το πρόγραμμα «Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες – Ήρων2» με στόχο την εκπαίδευση γυναικών επιχειρηματιών στην πληροφορική, στη χρήση Η/Υ και τις νέες τεχνολογίες.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΣΠΑ 2007-13) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η φοίτηση είναι ΔΩΡΕΑΝ!

α) Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις Γυναίκες Επιχειρηματίες (άνω των 18 ετών), που είναι αρχάριες στην πληροφορική.

β) Περιεχόμενο του προγράμματος:

Γενικές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο που λειτουργούν οι υπολογιστές

Η χρήση του λειτουργικού συστήματος Windows

Η χρήση κειμενογράφου (Word)

Η χρήση υπολογιστών φύλλων (Excel)

Η χρήση προγράμματος παρουσιάσεων (Powerpoint)

Πλοήγηση στο Διαδίκτυο, αναζήτηση πληροφοριών, εφαρμογές.

Η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Σύγχρονα θέματα που αφορούν τη χρήση του διαδικτύου (ασφάλεια, ιοί υπολογιστών κ.λπ.)

γ) Διάρκεια Προγράμματος:

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 50 ώρες. Μαθήματα θα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα από 2,5 ώρες κάθε φορά, απογευματινές ώρες. Τα τμήματα ολοκληρώνονται σε διάστημα 10 εβδομάδων (2,5 μηνών περίπου).

δ) Έναρξη τμημάτων:

Τα πρώτα τμήματα θα ξεκινήσουν το Ιανουάριο /Φεβρουάριο του 2011 (πρώτο 15ημερο κάθε μήνα).

Στις αρχές  κάθε μήνα  λειτουργούν νέα τμήματα, σύμφωνα με τις αιτήσεις που υποβάλλονται.

ε) Τόπος διεξαγωγής:

Τα μαθήματα θα γίνονται στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Σερρών.

στ) Πιστοποίηση:

Οι εκπαιδευόμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα, θα λάβουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.

ζ) Αιτήσεις συμμετοχής:

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στο Επιμελητήριο Σερρών στο τηλ. 2321099710

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ