Σημαντικά θέματα του Ν. Σερρών συζήτησαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κ. Χρήστος Μέγκλας και ο Δήμαρχος Ηράκλειας και εκ νέου υποψήφιος, κ. Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης

Σημαντικά θέματα του Ν. Σερρών συζήτησαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών,  κ. Χρήστος Μέγκλας και ο Δήμαρχος Ηράκλειας και εκ νέου υποψήφιος, κ. Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα για το Νομό Σερρών την αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν  μείζονος σημασίας ζητήματα,  όπως η εκμετάλλευση του Γεωθερμικού Πεδίου της περιοχής και η δημιουργία νέας Βιομηχανικής Περιοχής στο Ζευγολατιό Σερρών. Για τη νέα ΒΙ.ΠΕ., που αποτελεί πρόταση του Επιμελητηρίου Σερρών, έχει ήδη αναπτυχθεί κοινή δράση μεταξύ των δύο φορέων με την πραγματοποίηση στο πρόσφατο παρελθόν ενημερωτικής συνάντησης με αγρότες και επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής. Η δρομολόγηση κοινής διεκδικητικής γραμμής προς τα αρμόδια Υπουργεία με στόχο τη δημιουργία της νέας ΒΙ.ΠΕ., η οποία κατά την άποψη του κ. Μέγκλα αποτελεί προτεραιότητα μεταξύ των απαραίτητων υποδομών για την προσέλκυση επενδυτών στο Νομό, συζητήθηκε, επίσης, μεταξύ των δύο ανδρών.