ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΟ 4ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ«700 + επιχειρηματίες υποστηρίζουν την Ευρώπη» ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (13.10.2016)

ΣΕΡΡΕΣ 02.11.2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ, 
ΣΤΟ 4ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (13.10.2016)
«700 + επιχειρηματίες υποστηρίζουν την Ευρώπη»
    Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κος Χρήστος Μέγκλας, συμμετείχε στην τέταρτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και Προέδρους και άλλων Επιμελητηρίων καθώς και πάνω από 700 επιχειρηματίες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016.

     Κατά τη διάρκεια της Συνόδου συζητήθηκαν και ετέθησαν προς ψηφοφορία θέματα σχετικά με το εμπόριο, την ενιαία αγορά, τη βιωσιμότητα και τις δεξιότητες, ενώ βασικό αίτημα των επιχειρηματιών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η χάραξη πολιτικών που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να καταστούν ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο.

     Ο κος Χρήστος Μέγκλας ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου στις 27/10/2016 σχετικά με τα αποτελέσματα του 4ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων των Ευρωεπιμελητηρίων «700 + επιχειρηματίες υποστηρίζουν την Ευρώπη» (Βρυξέλλες 13/10/2016).

   Συνοπτικά τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών των επιχειρηματιών που συμμετείχαν στη σύνοδο έχουν ως εξής:
Συνεδρίαση 1: ΕΜΠΟΡΙΟ
1. Είναι οι επιχειρηματίες επαρκώς ενήμεροι σχετικά με τις εμπορικές συνέπειες των διμερών εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ( με ΗΠΑ, Καναδα κ.α.); 92% Όχι
2. Πρέπει οι ΜΜΕ να έχουν πιο δυναμικό λόγο στην εμπορική πολιτική της ΕΕ: 95% Ναι
3. Θα έχει η παραχώρηση του καθεστώτος οικονομίας της αγοράς στην Κίνα αρνητικές συνέπειες στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις; 80% Ναι
4. Πρέπει οι κανόνες προέλευσης να απλοποιηθούν ώστε να αυξηθούν τα οφέλη των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών της ΕΕ: 86% Ναι
5. Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες αντιδράσεις για ενδεχόμενες εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και Καναδά, έχει μια αποτελεσματική εμπορική πολιτική της ΕΕ σημασία για την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας; 94% Ναι
Συνεδρίαση 2 : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
1.Κρίνονται ως επαρκείς οι δράσεις των εθνικών κυβερνήσεων στην αντιμετώπιση του προβλήματος των εκπρόθεσμων πληρωμών των κρατικών οργανισμών στις επιχειρήσεις; 83% Όχι
2. Είναι η Ενιαία Αγορά επαρκώς ενοποιημένη, επιτρέποντας στην εταιρία σας να λειτουργήσει και να ανταγωνιστεί ελεύθερα: 87% Όχι
3. Αποτρέπουν οι διοικητικές, νομοθετικές ή φορολογικές απαλλαγές τις επιχειρήσεις από την επέκταση των δραστηριοτήτων τους; 82% Ναι
4.Αποτελεί η ελλιπής πληροφόρηση σχετικά με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις σημαντικό εμπόδιο στις συναλλαγές με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ: 88% Ναι
5. Αναζητώ χρηματοδότηση σε ολόκληρη την ΕΕ, όχι μόνο στη χώρα μου; 51% Όχι
6. Συμφωνείτε με το ότι οι διαδικτυακοί έμποροι θα πρέπει να δεσμευτούν νομικά ώστε να πωλούν σε καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ: 59% Όχι
Συνεδρίαση 3 : ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
1. Είναι τα εθνικά προγράμματα στήριξης ένα κατάλληλο μέσο στήριξης των ανανεώσιμων πηγών; 59% Όχι
2. Πρέπει οι οικογενειακοί έλεγχοι να γίνουν υποχρεωτικοί γα τις ΜΜΕ; 74% Όχι
3. Αναμένετε ότι η οικονομία της ΕΕ θα ωφεληθεί από τα μέτρα που προτείνονται στο Πακέτο Κυκλικής Οικονομίας; 85% Ναι
4. Υπονομεύουν τα πιο πολύπλοκα περιβαλλοντολογικά πρότυπα σχεδιασμού την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών προϊόντων; 82% Ναι
5.Πιστεύετε ότι υπάρχει σημαντική ζήτηση για περισσότερα πράσινα προϊόντα; 86% Ναι
6.Θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά περιβαλλοντικά κριτήρια στις δημόσιες συμβάσεις; 71% Ναι
Συνεδρίαση 4 : ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Θα πρέπει η μάθηση που βασίζεται στην εργασία να είναι αναπόσπαστο μέρος σε όλα τα προγράμματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης; 98% Ναι
2. Θα ήσασταν πρόθυμος να δεχθείτε έναν πρόσφυγα στην επιχείρησή σας ως μαθητευόμενο ή ασκούμενο; 90% Ναι
3. Είναι πιο δύσκολη η πρόσληψη προσωπικού με τις απαραίτητες δεξιότητες από ότι ήταν πριν από πέντε χρόνια; 75% Ναι
4. Είναι η “εγγύηση δεξιοτήτων” ένα αποτελεσματικό εργαλείο στην ελάττωση της ανεργίας; 55% Ναι
5. Πρέπει η επιχειρηματική εκπαίδευση να εισαχθεί σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες; 94% Ναι
6.Σας αποθαρρύνει η έλλειψη διαφάνειας στα εθνικά συστήματα δεξιοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού από άλλα κράτη; 64% Ναι