ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με ιδιαίτερη τιμή σας γνωστοποιείται η συμμετοχή του Προέδρου, κου Χρήστου Μέγκλα, ως εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Σερρών, στη Διαχειριστική Επιτροπή  που θα  διοικεί και θα εκπροσωπεί, κατά τους καταστατικούς της σκοπούς, την «Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ) – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία», και η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα σήμερα, Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016, στη Θεσσαλονίκη. 

Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών στην Διαχειριστική Επιτροπή, με αρμοδιότητες που άπτονται της συνολικής οργάνωσης και λειτουργίας της Αστικής αυτής Εταιρείας, έχει βαρύνουσα σημασία, δεδομένου ότι η Αγροδιατροφική Σύμπραξη αποτελεί το πλέον κοινής αποδοχής εγχείρημα για την ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ταυτόχρονα, με την παρουσία του Επιμελητήριου Σερρών στην Επιτροπή της Σύμπραξης εκπροσωπείται αυτός καθ’ αυτός ο Επιμελητηριακός Θεσμός και η επιχειρηματική κοινότητα της περιοχής. Τα αποτελέσματα διαφαίνονται εκατέρωθεν αμοιβαία και πολλαπλά, δεδομένης της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και επάρκειας που πρόκειται να ανταλλαχθεί. 

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Σερρών εύχεται πραγματική επιτυχία στην πρωτοβουλία αυτή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφέροντας πολλαπλασιαστικά οφέλη στην αγροτική οικονομία της ευρύτερης περιοχής, ενώ διατηρεί την βεβαιότητα ότι ο Πρόεδρος, κος Χρήστος Μέγκλας, θα υπηρετήσει επάξια και με δέοντα ζήλο τον ρόλο του ως Μέλος της Επιτροπής.