ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ – ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΩΡΑ 20:00 (αίθουσα “Γεώργιος Χρηστίδης”, 3ος όροφος επιμελητηριακού μεγάρου)

ΣΕΡΡΕΣ 21.04.2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2205
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 και ώρα 20:00 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:
1.    Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.
2.    Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις διάφορες Επιτροπές.
3.    Έγκριση Απολογισμού έτους 2014.
4.    Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
5.    LEADER ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.
6.    Εκθέσεις – Δ.Ε.Θ.
7.    Διοργάνωση Εμπορικής Έκθεσης Ν. Σερρών.
8.    Οικονομικά θέματα.
9.    Ανακοινώσεις – Διάφορα.
Ο Πρόεδρος

Χρήστος Μέγκλας