Το Επιμελητήριο Σερρών συμμετείχε στον 1ο κύκλο επαφών για την «Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο κάλεσμα του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΚΜ, κ. Δημήτριου Ευθυμιάδη, για ενημέρωση των δυνητικών εταίρων της επικείμενης Αγροτοδιατροφικής Σύμπραξης,  ανταποκρίθηκε το Επιμελητήριο Σερρών, ως κατεξοχήν εκπρόσωπος των επιχειρηματιών. Ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου, κ. Ιωάννης Κίρπιτσας συναντήθηκε στις 20.07.2012 στη Θεσσαλονίκη με τον κ. Ευθυμιάδη, ο οποίος τού ανέπτυξε τους σκοπούς της σύμπραξης και τη διαδικασία συμμετοχής του Επιμελητηρίου σ΄αυτήν.

            Συγκεκριμένα, η «Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη» θα έχει μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, όπως προβλέπεται από το νέο νόμο για τους συνεταιρισμούς (αρ. 9, ν. 4015/2011) και θα αποτελεί πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Αγροτικών και Γυναικείων Συνεταιρισμών, Ομάδων Παραγωγών, Επιμελητηρίων, Επιχειρήσεων, Ξενοδοχείων, Συλλογικών Οργάνων κ.ά) στην παραγωγή, τυποποίηση, μεταποίηση, διάθεση και κατανάλωση αγροδιατροφικών πιστοποιημένων ποιοτικών προϊόντων, με έμφαση στην προσφορά τοπικών προϊόντων στην εσωτερική και διεθνή αγορά.

    Ο Γενικός Γραμματέας, κ. Κίρπιτσας, δήλωσε ότι ήταν πολύ χρήσιμη και θετική η ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΚΜ και ότι το Επιμελητήριο βλέπει θετικά ό,τι μπορεί να αποτελέσει οργανωμένη δράση για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω της προώθησης των σερραϊκών προϊόντων των κλάδων τροφίμων και ποτών.