Υπ’ αριθμ. 764/14.04.2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του Επιμελητηρίου Σερρών για τις «Δράσεις προβολής και προώθησης της εμπορικής περιοχής» του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Πόλης Σερρών»

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο για ενημέρωση

Σχετικά Αρχεία: