Ημέρα: 14 Απριλίου 2020

Υπ’ αριθμ. 764/14.04.2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του Επιμελητηρίου Σερρών για τις «Δράσεις προβολής και προώθησης της εμπορικής περιοχής» του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Πόλης Σερρών»

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο για ενημέρωση…..

ΕΚΠΤΩΣΗ 25% ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 13.04.2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

..εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020…

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ 800€– ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Με σχετικό δελτίο τύπου το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ρύθμιση, με την οποία επεκτείνεται το μέτρο της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ σε ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και σε επιχειρήσεις με τη μορφή Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και I.K.E., οι οποίες δεν απασχολούν ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους, έναντι πέντε (5) που προβλέπεται σήμερα.