ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012

Από την Ελληνική Στατιστική
Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την εξέλιξη των δημογραφικών μεγεθών στη Χώρα μας.Πηγή των στοιχείων αυτών είναι τα Ληξιαρχεία όλων των Δήμων στα οποία δηλώνονται οι γεννήσεις,οι θάνατοι,οι γάμοι και τα σύμφωνα συμβίωσης που καταγράφονται στην Ελλάδα.

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο για περισσότερες πληροφορίες