Ημέρα: 29 Δεκεμβρίου 2010

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών στη Γενική Συνέλευση του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών

Στις 11 Δεκεμβρίου 2010 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά πραγματοποιήθηκε η απολογιστική συνέλευση του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών. Από το Επιμελητήριο Σερρών συμμετείχε η Γενική Γραμματέας του Επιμελητηρίου και Πρόεδρος του Δικτύου στις Σέρρες , κ. Τσιαπάρα Ελένη.    Στη συνέλευση η Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΜΜΕΧ, κ. Αθηνά Λάζου, παρουσίασε το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφτηκε μεταξύ του Δικτύου και του ΕΟΜΜΕΧ και αναλύθηκαν οι δυνα…..